Ажил хаялт зарлах сургууль, цэцэрлэгүүд

Даваа гарагаас эхлэх хугацаагүй ажил хаялтад улсын хэмжээнд 177 сургууль, 217 цэцэрлэг, Шинжлэх ухааны 11 байгууллага оролцохоо мэдэгджээ. Ажил хаялт зарлах сургууль, цэцэрлэгүүдийн жагсаалтыг Монголын Боловсрол Шинжлэх Ухааны ҮЭ-ийн холбооноос гаргажээ. 
Шинжлэх ухааны салбарынхны 
1. Хими, химийн технологийн хүрээлэн 
2. Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
3. Физик технологийн хүрээлэн
4. Палеонтологийн хүрээлэн
5. Геологийн хүрээлэн
6. Түүх-Археологийн хүрээлэн
7. Дархан Ургамал газар тариалан хүрээлэн
8. Палентлоги геологи 
9. Түүх архелоги
10. Олон улсын харилцааны хүрээлэн
11. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн Дархан
Сургууль:
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
1. БЗД-ийн 88-р сургууль
2. БЗД-ийн Шавь цогцолбор сургууль
3. БЗД-ийн 85-р сургууль
4. БЗД-ийн 53-р сургууль
5. БЗД-ийн 48-р сургууль
6. БЗД-ийн 102-р сургууль
7. БЗД-ийн 111-р сургууль
8. БЗД-ийн 127-р сургууль
9. БЗД-ийн 87-р сургууль
10. БЗД-ийн 21-р сургууль
11. БЗД-ийн Амгалан цогцолбор сургууль
12. БЗД-ийн 14-р сургууль
13. БЗД-Ийн 92-р сургууль
14. БЗД-ийн 120-р сургууль
15. БЗД-ийн 79-р сургууль
16. БЗД-ийн 33-р сургууль
17. БЗД-ийн 44-р сургууль
ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ
1. ХУД-ийн 10-р сургууль
2. ХУД-ийн 15-р сургууль
3. ХУД-ийн 26-р сургууль
4. ХУД-ийн 32-р сургууль
5. ХУД-ийн 34-р сургууль
6. ХУД-ийн 41-р сургууль
7. ХУД-ийн 52-р сургууль
8. ХУД-ийн 63-р сургууль
9. ХУД-ийн 75-р сургууль
10. ХУД-ийн 115-р сургууль
11. ХУД-ийн 118-р сургууль
12. ХУД-ийн 135-р сургууль
13. ХУД-ийн 7-р сургууль
14. ХУД-ийн 60-р сургууль
15. ХУД-ийн 18-р сургууль
СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
1. СХД-ийн 9-р сургууль
2. СХД-ийн 65-р сургууль
3. СХД-ийн 107-р сургууль
4. СХД-ийн 124-р сургууль
5. СХД-ийн Ирэйдүй 3-р бага сургууль
6. СХД-ийн Ирэйдүй 1-р ахлах сургууль
7. СХД-ийн Ирэйдүй 2-р ахлах сургууль
8. СХД-ийн Ирэйдүй 1-р дунд сургууль
9. СХД-ийн Ирэйдүй 2-р дунд сургууль
10. СХД-ийн 62-р сургууль
11. СХД-ийн "Ирээдүй" цогцолбор 1-р бага сургууль
12. СХД-ийн 121-р сургууль
13. СХД-ийн 74-р сургууль
14. СХД-ийн 42-р сургууль
15. СХД-ийн 129-р сургууль
16. СХД-ийн 2-р бага сургууль
17. СХД-ийн 67-р сургууль
18. СХД-ийн 12-р сургууль
19. СХД-ийн 105-р сургууль
20. СХД-ийн 104-р сургууль
21. СХД-ийн 123-р сургууль
22. СХД-ийн 122-р сургууль
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
1. ЧД-ийн 17-р сургууль
2. ЧД-ийн 37-р сургууль
3. ЧД-ийн 39-р сургууль
4. ЧД-ийн 49-р сургууль
5. ЧД-ийн 50-р сургууль
6. ЧД-ийн 57-р сургууль
7. ЧД-ийн 61-р сургууль
8. ЧД-ийн 72-р сургууль
9. ЧД-ийн 117-р сургууль
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
1. СБД-ийн 1-р сургууль
2. СБД-ийн 2-р сургууль
3. СБД-ийн 3-р сургууль
4. СБД-ийн 11-р сургууль
5. СБД-ийн 16-р сургууль
6. СБД-ийн 25-р сургууль
7. СБД-ийн 29-р сургууль
8. СБД-ийн 35-р сургууль
9. СБД-ийн 58-р сургууль
10. СБД-ийн 45-р сургууль
11. СБД-ийн ӨЗБЛАСургууль
12. СБД-ийн АЗЭСургууль
13. СБД-ийн 31-р сургууль
14. СБД-ийн 71-р сургууль
15. СБД-ийн 4-р сургууль
16. СБД-ийн 116-р сургууль
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
1. БГД-ийн 47-р сургууль
2. БГД-ийн ЭӨЦС-р сургууль
3. БГД-ийн 28-р сургууль
4. БГД-ийн ОУЦС-р сургууль
5. БГД-ийн 93-р сургууль
6. БГД-ийн 20-р сургууль
7. БГД-ийн 113-р сургууль
8. БГД-ийн Сэтгэмж
9. БГД-ийн 70-р сургууль
10. БГД-ийн 19-р сургууль
11. БГД-ийн Монгени цогцолбор сургууль
НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 
1. Эрдмийн оргил сургууль
2. Голомт цогцолор сургууль
БАГАНУУР ДҮҮРЭГ
1. Боловсрол цогцолбор сугууль
2. Гүн галуутай цогцолбор сургууль
3. 125-р сургууль
4. Насан туршийн боловсрол төв
5. 
1. 131-р цэцэрлэг
2. 239-р цэцэрлэг
3. 142-р цэцэрлэг
4. 193-р цэцэрлэг
5. 235-р цэцэрлэг
6. 241-р цэцэрлэг
№ Дүүрэг Байгууллагын нэр
1 Баянгол 11-р цэцэрлэг
2 Баянгол 13-р цэцэрлэг
3 Баянгол 15-р цэцэрлэг
4 Баянгол 30-р цэцэрлэг
5 Баянгол 34-р цэцэрлэг
6 Баянгол 47-р цэцэрлэг
7 Баянгол 57-р цэцэрлэг
8 Баянгол 66-р цэцэрлэг
9 Баянгол 76-р цэцэрлэг
10 Баянгол 77-р цэцэрлэг
11 Баянгол 85-р цэцэрлэг
12 Баянгол 86-р цэцэрлэг
13 Баянгол 87-р цэцэрлэг
14 Баянгол 88-р цэцэрлэг
15 Баянгол 89-р цэцэрлэг
16 Баянгол 93-р цэцэрлэг
17 Баянгол 94-р цэцэрлэг
18 Баянгол 95-р цэцэрлэг
19 Баянгол 97-р цэцэрлэг
20 Баянгол 98-р цэцэрлэг
21 Баянгол 100-р цэцэрлэг
22 Баянгол 114-р цэцэрлэг
23 Баянгол 120-р цэцэрлэг
24 Баянгол 133-р цэцэрлэг
25 Баянгол 141-р цэцэрлэг
26 Баянгол 157-р цэцэрлэг
27 Баянгол 161-р цэцэрлэг
28 Баянгол 162-р цэцэрлэг
29 Баянгол 164-р цэцэрлэг
30 Баянгол 197-р цэцэрлэг
31 Баянгол 198-р цэцэрлэг
32 Баянгол 242-р цэцэрлэг
№ Дүүрэг Байгууллагын нэр
1 Баянзүрх 3-р цэцэрлэг
2 Баянзүрх 6-р цэцэрлэг
3 Баянзүрх 10-р цэцэрлэг
4 Баянзүрх 20-р цэцэрлэг
5 Баянзүрх 32-р цэцэрлэг
6 Баянзүрх 45-р цэцэрлэг
7 Баянзүрх 50-р цэцэрлэг
8 Баянзүрх 52-р цэцэрлэг
9 Баянзүрх 59-р цэцэрлэг
10 Баянзүрх 61-р цэцэрлэг
11 Баянзүрх 63-р цэцэрлэг
12 Баянзүрх 82-р цэцэрлэг
13 Баянзүрх 122-р цэцэрлэг
14 Баянзүрх 128-р цэцэрлэг
15 Баянзүрх 129-р цэцэрлэг
16 Баянзүрх 136-р цэцэрлэг
17 Баянзүрх 147-р цэцэрлэг
18 Баянзүрх 167-р цэцэрлэг
19 Баянзүрх 168-р цэцэрлэг
20 Баянзүрх 169-р цэцэрлэг
21 Баянзүрх 172-р цэцэрлэг
22 Баянзүрх 191-р цэцэрлэг
23 Баянзүрх 199-р цэцэрлэг
24 Баянзүрх 200-р цэцэрлэг
25 Баянзүрх 201-р цэцэрлэг
26 Баянзүрх 203-р цэцэрлэг
27 Баянзүрх 204-р цэцэрлэг
28 Баянзүрх 213-р цэцэрлэг
29 Баянзүрх 215-р цэцэрлэг
№ Дүүрэг Байгууллагын нэр
1 Сүхбаатар 2-р цэцэрлэг
2 Сүхбаатар 17-р цэцэрлэг
3 Сүхбаатар 24-р цэцэрлэг
4 Сүхбаатар 25-р цэцэрлэг
5 Сүхбаатар 36-р цэцэрлэг
6 Сүхбаатар 40-р цэцэрлэг
7 Сүхбаатар 51-р цэцэрлэг
8 Сүхбаатар 54-р цэцэрлэг
9 Сүхбаатар 68-р цэцэрлэг
10 Сүхбаатар 69--р цэцэрлэг
11 Сүхбаатар 75-р цэцэрлэг
12 Сүхбаатар 109-р цэцэрлэг
13 Сүхбаатар 130-р цэцэрлэг
14 Сүхбаатар 135-р цэцэрлэг
15 Сүхбаатар 143-р цэцэрлэг
16 Сүхбаатар 149-р цэцэрлэг
17 Сүхбаатар 150-р цэцэрлэг
18 Сүхбаатар 160-р цэцэрлэг
19 Сүхбаатар 166-р цэцэрлэг
20 Сүхбаатар 171-р цэцэрлэг
21 Сүхбаатар 186-р цэцэрлэг
22 Сүхбаатар 234-р цэцэрлэг
№ Дүүрэг Байгууллагын нэр
1 Сонгинохайрхан 26-р цэцэрлэг
2 Сонгинохайрхан 38-р цэцэрлэг
3 Сонгинохайрхан 55-р цэцэрлэг
4 Сонгинохайрхан 78-р цэцэрлэг
5 Сонгинохайрхан 79-р цэцэрлэг
6 Сонгинохайрхан 80-р цэцэрлэг
7 Сонгинохайрхан 81-р цэцэрлэг
8 Сонгинохайрхан 84-р цэцэрлэг
9 Сонгинохайрхан 91-р цэцэрлэг
10 Сонгинохайрхан 99-р цэцэрлэг
11 Сонгинохайрхан 101-р цэцэрлэг
12 Сонгинохайрхан 104-р цэцэрлэг
13 Сонгинохайрхан 105-р цэцэрлэг
14 Сонгинохайрхан 106-р цэцэрлэг
15 Сонгинохайрхан 111-р цэцэрлэг
16 Сонгинохайрхан 112-р цэцэрлэг
17 Сонгинохайрхан 113-р цэцэрлэг
18 Сонгинохайрхан 116-р цэцэрлэг
19 Сонгинохайрхан 118-р цэцэрлэг
20 Сонгинохайрхан 119-р цэцэрлэг
21 Сонгинохайрхан 125-р цэцэрлэг
22 Сонгинохайрхан 127-р цэцэрлэг
23 Сонгинохайрхан 148-р цэцэрлэг
24 Сонгинохайрхан 156-р цэцэрлэг
25 Сонгинохайрхан 158-р цэцэрлэг
26 Сонгинохайрхан 170-р цэцэрлэг
27 Сонгинохайрхан 176-р цэцэрлэг
28 Сонгинохайрхан 192-р цэцэрлэг
29 Сонгинохайрхан 195-р цэцэрлэг
30 Сонгинохайрхан 214-р цэцэрлэг
31 Сонгинохайрхан 215-р цэцэрлэг
32 Сонгинохайрхан 226-р цэцэрлэг
33 Сонгинохайрхан 227-р цэцэрлэг
34 Сонгинохайрхан 244-р цэцэрлэг
№ Дүүрэг Байгууллагын нэр
1 Хан-Уул 12-р цэцэрлэг
2 Хан-Уул 27-р цэцэрлэг
3 Хан-Уул 28-р цэцэрлэг
4 Хан-Уул 29-р цэцэрлэг
5 Хан-Уул 35-р цэцэрлэг
6 Хан-Уул 41-р цэцэрлэг
7 Хан-Уул 49-р цэцэрлэг
8 Хан-Уул 53-р цэцэрлэг
9 Хан-Уул 65-р цэцэрлэг
10 Хан-Уул 67-р цэцэрлэг
11 Хан-Уул 71-р цэцэрлэг
12 Хан-Уул 72-р цэцэрлэг
13 Хан-Уул 73-р цэцэрлэг
14 Хан-Уул 121-р цэцэрлэг
15 Хан-Уул 134-р цэцэрлэг
16 Хан-Уул 144-р цэцэрлэг
17 Хан-Уул 145-р цэцэрлэг
18 Хан-Уул 165-р цэцэрлэг
19 Хан-Уул 189-р цэцэрлэг
20 Хан-Уул 190-р цэцэрлэг
21 Хан-Уул 209-р цэцэрлэг
22 Хан-Уул 218-р цэцэрлэг
23 Хан-Уул 219-р цэцэрлэг
24 Хан-Уул 223-р цэцэрлэг
25 Хан-Уул 230-р цэцэрлэг
26 Хан-Уул 250-р цэцэрлэг
№ Дүүрэг Байгууллагын нэр
1 Чингэлтэй 5-р цэцэрлэг
2 Чингэлтэй 9-р цэцэрлэг
3 Чингэлтэй 31-р цэцэрлэг
4 Чингэлтэй 33-р цэцэрлэг
5 Чингэлтэй 37-р цэцэрлэг
6 Чингэлтэй 39-р цэцэрлэг
7 Чингэлтэй 56-р цэцэрлэг
8 Чингэлтэй 70-р цэцэрлэг
9 Чингэлтэй 74-р цэцэрлэг
10 Чингэлтэй 102-р цэцэрлэг
11 Чингэлтэй 103-р цэцэрлэг
12 Чингэлтэй 108-р цэцэрлэг
13 Чингэлтэй 124-р цэцэрлэг
14 Чингэлтэй 126-р цэцэрлэг
15 Чингэлтэй 155-р цэцэрлэг
16 Чингэлтэй 173-р цэцэрлэг
17 Чингэлтэй 174-р цэцэрлэг
18 Чингэлтэй 222-р цэцэрлэг
19 Чингэлтэй 224-р цэцэрлэг
20 Чингэлтэй 245-р цэцэрлэг
21 Чингэлтэй 246-р цэцэрлэг
22 Чингэлтэй 247-р цэцэрлэг

 • Манай сайт таалагдсан бол лайк дараарай

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд unen.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Утас: 70140187

Сэтгэгдэл (16)

 • (202.170.84.83)

  2017-11-15

  ard tumnii huuhduudiinhee ireeduig bodoj bgaa bol tsaling usguh l heregtei malaa

 • Иргэн (202.9.40.77)

  2017-11-13

  Ямарч амралтгүй цагдаа, онцгойгийхон сар 760 мянган төгрөг авдаг. Шөнө, оройгүй дуудагдана. Бас л зээлтэй. Харин багш нар бол санаа амар амралтын өдөр амрана. Өдөр эрт тарна. Жаргал нь дэндээд байгаа юм бишүү. 30 хувь нэмэхэд л хангалттай биз. Өргүй хүн монголд байна уу.

 • Зочин (103.242.47.98)

  2017-11-13

  Бусад хүмүүс ч гэсэн өрнөөс өрний хооронд цалингаас цалингийн хооронд л байгаа шдээ өндөр цалинтайгын хэрээр тултал тултал зээл авчихаад хэний өмнөөс өрөнд орсон болоод өртэй ширтэй гээд байхын өөрийнхөө төлөө өөрөө зээл авч өрөнд орсон гэдгээ яагаад багш нар байж ухаарахгүй байгаа юм бэ Багш нар арай дэндүү юмаа. Би гэхэд 280.000 төгрөгний цалинтай ажиллаж байна гэхдээ болохгүй ч гэсэн болгох гээд үр хүүхдийнхээ төлөө шүүдээ зүгээр суувал хэн надад 280,000 төгрөг өгөх билээ гээд явжил байна. Багш нарч арай дэндүү байна шүү

 • зочин : (66.181.160.10)

  2017-11-12

  Цэцэрлэгийн багш л гэхэд 50-60 хүүхэдтэй өдрийн 10 цагийн турш ямар ч завсарлагагүйгээр таны хүүхдүүдийг харсныхаа төлөө 500,000 төгрөгний цалин авч байна. Дуугүй байсаар байгаад ядуурч байгаа хүмүүс бол багш нар шүү Тэднийг ажлаас нь халлаа гэхэд оронд нь очоод ажиллах багш даанч байхгүй дээ .Багш бид ийм амьдралыг хүсэж багш мэргэжлийг сонгоогүй ээ

 • (103.229.122.2)

  2017-11-12

  hutsatsgaagaad bgaach ta nar neg udur 60 huuhedtei angid 5 tsag hicheel zaah geed neg uzdee yostoi uhel hanhlaad garch irne dee tgd tsalin baga tangarag urgusun tuldaa l udii bltol yavj bgaa bh suuldee tuildaad l ene deeree tulj bgaa bh

 • (202.9.43.5)

  2017-11-12

  Багш нар цалингаа нэмүүлэхээр ажил хаяна биздээ.Монголд багш мэрэгжилтэй хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ.Харьяалсан яам нь тооцоо судалгаа гаргаад тэд нарыг ажилд урих ёстой биш үү.Ажил хаяж байгаа багш нарыг чөлөөлчих ард түмний хүүхэдүүд нэгч өдөр хохирч болохгүй байгаа.

  2017-11-12

  ard tumnii huuhduudiinhee ireeduig bodoj bgaa bol tsaling usguh l heregtei malaa

 • (202.21.107.11)

  2017-11-11

  Өгдөг нь одоо алга.Багш ухаантай нөхдийг энд тэндээс тухираад,магадгүй гадны гар хөл,хэл хошуу ам ч нэмэрлэсэнг байж магадгүй.Дотороо ч учираа олохгүй Сайдын сандлаас өнхөрч унасан зарим нөхдийн хатгаас хуйвалдаан ч хэтэрч байна.Сөрөг АН ч олдсон долоолгүй яахав.Монгол муу тусам АН-д сайн гээгүй баймаар. Одоо багш нэртэй албан тушаалтан байхаас"Шаардлага хангасан "Багш сэтгэлтэй"багш алга.

 • Uhamsar muutai t1 bagsh nar (174.138.30.112)

  2017-11-11

  Oorsiidoogoo yaj ichihgui bagsh tumnii bolovsorliin toloo ajildag gj helj chadaj bna huuhduuder turii barij mongo oloh gej ulairad hen ta nariig ur tawij bair mashin aw gesiin tged ta nar hunii tuluu amidraad bgamu bas arai l dawartsan yum 1600 000 ged bgan

 • Bags bish amia bodson malnuud (174.138.30.112)

  2017-11-11

  Bagsh2 ged bga hernee yamar uhamsar muutai yumnuud ter olon tumnii huuhdiig surgan humuujuuleh husel yuchgui zugeer huuhduudeer turii barij mongo olj zeelee toloh sanatai archaagui yumnuud

 • (122.201.26.210)

  2017-11-11

  Багшийн цалин үнэхээр бага шүү дээ. Санхүүгийн сэтгэл зүйн дарамттай хүнд хүүхдэд хичээл сайн заа гэж шаардлага яаж тавих вэ дээ. Өдөржин олон хүүхэдтэй зууралдаад гэртээ ядарч очиход нь хоол нэхсэн хүүхэдээ хараад ямар ч хүн хэцүү л байх болно. Өөрийгөө оронд нь тавиад үздээ. Бид нар өөрсдөө ганц хоёр хүүхдээ багш нарт бушуухан өгөөд даатгачихдаг биз дээ. Би лав багш нарын ажил хаялтыг 100% дэмжинэ.

 • Jil (122.201.24.176)

  2017-11-11

  Tgd nasaaraa ulsaa bodood namag shavartaa uursduu amidraad deer bga 76 malaa hudulmuruuruu tejeej amidrahgui yu. Ergu amitan.

 • Onon (202.9.42.29)

  2017-11-11

  Nalaihiin tsetserleguud bhkuun bhdaa. Hayaul yadiin hayachaasai. Yamar ch aimar hariutslagatain. Ogloo 7:30d ochoihod bjiina, oroi 6 gd ochihod. Adilhan l amidraltai noirtoi humuus baimaar yum. 60 nyalh yumniu chimeend odorjin suula gd nemelt tsalin ch awah bish. Sariin gar deerh 400aaraa yaj ch bolgoj amidardiin. Yostoi durtai bolhor gedeg shig l baidag bh. 40000 oor humuusig awchraad bagshluulaldaa. Ihenh bagsh nar hobbytoidoo l durtaidaa l bagshildiisht. Ternees bish mongonii toloo bol solongos yawiisht.

 • eej (27.123.214.80)

  2017-11-11

  тэр шинэ боловсон хүчин хаана байна?

 • Монголд багш хүн гэж байхгүй болж дээ. (103.212.119.35)

  2017-11-10

  Малнуудыг бүгдийг нь халж шинэ боловсон хүчнүүдийг ажиллуул.

  Bags bish amia bodson malnuud (103.212.119.35)

  2017-11-10

  Bagsh2 ged bga hernee yamar uhamsar muutai yumnuud ter olon tumnii huuhdiig surgan humuujuuleh husel yuchgui zugeer huuhduudeer turii barij mongo olj zeelee toloh sanatai archaagui yumnuud

  2017-11-10

  Багшийн цалин үнэхээр бага шүү дээ. Санхүүгийн сэтгэл зүйн дарамттай хүнд хүүхдэд хичээл сайн заа гэж шаардлага яаж тавих вэ дээ. Өдөржин олон хүүхэдтэй зууралдаад гэртээ ядарч очиход нь хоол нэхсэн хүүхэдээ хараад ямар ч хүн хэцүү л байх болно. Өөрийгөө оронд нь тавиад үздээ. Бид нар өөрсдөө ганц хоёр хүүхдээ багш нарт бушуухан өгөөд даатгачихдаг биз дээ. Би лав багш нарын ажил хаялтыг 100% дэмжинэ.

  eej (103.212.119.35)

  2017-11-10

  тэр шинэ боловсон хүчин хаана байна?

 • ard (202.21.106.146)

  2017-11-10

  bagsh nar ta nar boliochee. busad humuus ni bas tsalingaa nemuulmeer bsan ch uls ornoo bodood ajilaa hiigeed l bj bnda

  2017-11-10

  hutsatsgaagaad bgaach ta nar neg udur 60 huuhedtei angid 5 tsag hicheel zaah geed neg uzdee yostoi uhel hanhlaad garch irne dee tgd tsalin baga tangarag urgusun tuldaa l udii bltol yavj bgaa bh suuldee tuildaad l ene deeree tulj bgaa bh

  Jil (202.21.106.146)

  2017-11-10

  Tgd nasaaraa ulsaa bodood namag shavartaa uursduu amidraad deer bga 76 malaa hudulmuruuruu tejeej amidrahgui yu. Ergu amitan.

 • negen eej (202.9.41.193)

  2017-11-10

  iluu olon cecerleg surguuli negdeesei. zuv alham hiijee demhij bn