Тэтгэвэрийн зээлийн үлдэгдлийн дээд хэмжээг 6 сая, зээл аваагүй иргэдэд 1 сая төгрөгийн үнэт цаасыг эзэмшүүлэх зохицуулалтыг тусгалаa

   Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо, Эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаан өнөөдөр гишүүдийн 52,9 хувийн ирцтэй эхэлж, Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. 

    Хуулийн төслийн талаарх Ажлын хэсгийн танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол хийв.

   Улсын Их Хурлын даргын 2020 оны 10 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг  хоёр удаа хуралдаж, УИХ дахь Монгол ардын намын бүлэг, Байнгын хороод, нэгдсэн хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх явцад УИХ-ын гишүүдийн гаргасан саналыг үндэслэн зарчмын асуудлыг төсөлд тусгасан.

    Тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн үлдэгдлийг төрөөс нэг удаа төлөх дээд хэмжээг 6 сая төгрөгөөр тогтоов. Тэтгэвэр авагч нарын тэтгэврийн хэмжээ, зээлийн төлбөрийн хугацаанаас хамааран зээлтэй тэтгэвэр авагчдын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх зээлийн үлдэгдлийн дүн харилцан адилгүй байна. Иймд тэтгэврийн зээлтэй иргэдэд тэгш үйлчлэх зорилгоор зээл чөлөөлөх дээд хэмжээг 6 сая төгрөгөөр тогтоох, түүнээс дээших дүнг иргэн өөрөө хариуцан төлөх зохицуулалтыг төслийн 4.4 дэх хэсэгт тусгалаа. Энэхүү зохицуулалтыг оруулснаар хуулийн зохицуулалт нь зээлтэй тэтгэвэр авагчдын 90.8, зээлийн дүнгийн 75.2 хувийг хамарна. 

    Тэтгэвэр барьцаалсан зээл аваагүй иргэдэд 1 сая төгрөгийн үнэт цаасыг эзэмшүүлэх зохицуулалтыг тусгалаа. Үндсэн хуулийн 6.2 дахь заалтад заасан байгалийн баялгийн өгөөжийг иргэдэд тэгш, шударга хүртээх зарчимд үндэслэн зээл аваагүй үлдсэн 194.2 мянган тэтгэвэр авагчдад “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Салхитын мөнгө, алтны ордын ирээдүйн орлогыг барьцаалан гаргах үнэт цаасыг эзэмшүүлэх зохицуулалтыг Дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд тусгав. 

    Тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг цаашид 6 хүртэл сарын хугацаатайгаар, жилд 1 удаа авах өөрчлөлтийг тусгав. Хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн “Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай” хуульд нэмэлт оруулснаар тэтгэвэр, тэтгэмжийг барьцаалахыг хориглосон. Энэ нь нэг талаас тэтгэвэр авагчдын амьжиргааг хамгаалах, өрийн дарамтад орохоос сэргийлэх арга хэмжээ хэдий ч нөгөө талаас иргэд богино хугацааны хэрэгцээгээ шийдэх боломжийг хязгаарлаж байна. Иймд Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг үндэслэн тэтгэвэр авагч тэтгэврээ барьцаалан 6 хүртэл сарын хугацаатайгаар, жилд 1 удаа авах өөрчлөлтийг хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд тусгах саналыг боловсруулсан гэдгийг Ажлын хэсгийн ахлагч танилцуулгадаа дурдлаа.  

    Мөн тэрбээр танилцуулгадаа, Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төсөлд дээрх зарчмын санал тусгагдсантай холбогдуулан дараах зохицуулалт бүхий Дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсныг онцлов. Үүнд: Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хууль баталсантай холбогдуулан тэтгэвэр барьцаалан банкнаас зээл аваагүй иргэнд Салхитын мөнгө, алтны ордын эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан орлогыг барьцаалан гаргах үнэт цааснаас 1’000’000 (Нэг сая) төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний нэрлэсэн үнэтэй үнэт цаасыг эзэмшүүлэх, үнэт цаасны эргэн төлөлтийг 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн хийх, иргэдийн төлөх дүн 1’000’000 төгрөгийн хэмжээнээс бага байвал зөрүү төлбөрт ногдох үнэт цаасыг тухайн иргэнд эзэмшүүлэх, “Эрдэнэс Монгол” ХХК нь энэхүү арга хэмжээнд зориулан нийт 900 тэрбум төгрөг хүртэлх дүнтэй үнэт цаас гаргах, үүнээс хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4-т заасан болон Дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан төлбөрт, үлдэх орлогыг “Эрдэнэс Силвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд тус тус зарцуулахаар зохицуулжээ. Түүнчлэн зарчмын зөрүүтэй саналтай холбогдуулан “Эрдэнэс Силвэр” ХХК-ийг үнэт цаасын эргэн төлөлтийн хугацаанд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх зорилгоор “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай” хуулийн төслийг боловсруулах шаардлагатай байна гэдгийг Д.Оюунхорол гишүүн танилцуулгадаа дурдсан.  

    Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болд, М.Оюунчимэг, Б.Жавхлан, Б.Пүрэвдорж, Х.Болорчулуун, Ж.Батзандан нар асуулт асууж, хариулт авсан. 

Ингээд хуулийн төслийн талаар Ажлын хэсэг, гишүүдээс  гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав. Тухайлбал, төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг “Тэтгэвэр авагч нь 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусахаас өмнө тэтгэвэр барьцаалсан зээл авч, зээлийн төлбөрөө барагдуулж байх хугацаандаа нас барсан, зээлийн гэрээний үүрэг нь дуусгавар болоогүй бол түүний зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг энэ хуулийн үйлчлэлд хамруулна” гэж өөрчлөн найруулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүд 100 хувийн саналаар дэмжлээ. Мөн төсөлд “4.4 Энэ хуулийн 4.1, 4.2-д хамаарах зээлдэгчийн зургаан сая, түүнээс доош зээлийн төлбөрийг төлөх бөгөөд үлдэгдэл зээлийн төлбөрийг зээлдэгч өөрөө хариуцна” гэсэн хэсэг нэмэхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон дэмжих нь зүйтэй гэж үзлээ. Түүнчлэн төслийн “5.1 Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК өөрийн охин компани Салхитын мөнгө, алтны ордын эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан орлогыг барьцаалан цаас гаргана” гэж өөрчлөн найруулах, төслийн 5 дугаар зүйлд “5.7 Энэ хуулийн 5.4-т заасны дагуу Монголбанк үнэт цаас худалдан авахад Төвбанкны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4,7 дахь заалт хамаарахгүй” гэсэн хэсэг нэмэхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. 

Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаарх Байнгын хороодын санал, дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн Я.Содбаатар чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.

 • Манай сайт таалагдсан бол лайк дараарай

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд unen.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. 

Сэтгэгдэл (13)

 • Zochin (202.9.40.191)

  2020-01-11

  Zov mash zow.

 • Пенсионерка (203.91.115.46)

  2020-01-11

  Төр засаг ахмадуудаа ангилан ялгачихлаа. Зээлийн өрийг дарж өгч байгаа нь цэвэр улс төрийн шоу, сонгууль ойртсоны дохио. Зээлтэй хүмүүсийн 6 саяын өрийг дарж өгөөд, зээлгүйд нь "та нар өөрсдийгөө болгоод яваа юм чинь энэ л та нарт болно" гээд чихрийн цаас өгөх гэнэ. Оюунхорол ялгаварлан гадуурхах үзлээ ч нэг харууллаа даа, өөрөө хожим нь яагаа ч билээ.

 • 1 (202.131.243.18)

  2020-01-10

  Монгол төр иргэдээ ялгаварлаж болохгүй. МУҮХуульд байгалийн баялагийг хүн бүр тэгш хүртэх ёстой гэж заасан. Ядаж энэ хэдэн ахмаддаа жигд хувааж өгөх нь зүйтэй.

 • Zochin (66.181.161.91)

  2020-01-10

  negent l zeel tegleh gej baival bugdend ni tegsh huviarlah heregtei gurvan zuun myanga avdag hugshid unuu margaashaa bolgoh geed zeel avch chadahgui hedhen tugruguu bolgoh geed hecuu l amidardag zeel avchihval hoolgui honon geed ted ch mun adil zeel avmaar l baigaa shuu dee bugded ni tegsh huviarlah heregtei

 • zochin (202.55.188.92)

  2020-01-10

  saihan amidrald oir sanal

 • (103.229.121.187)

  2020-01-10

  zarimd n 1,2,3.... geed l ylgaj huvaarilj b.gaa n tun muuhai ym tegsh bugded n 6 sayiig uguh heregtei

 • Шилийн богд (122.201.22.107)

  2020-01-10

  Загасчины тавьсан дэгээнд орчихлоо доо намынхан минь. Хэрхэн гарахаас чинь наанадаж та бүхний нэр, цаанадаж намын нэр хүнд хамаарах болж бна. Хууль санаачилж байгаа болохоор суурь эх хуулийнхаа үндсэн агуулгыг санаарай. Эс бѳгѳѳс үндсэн хуулийн цэц дээр шараа болохоос гадна намынхаа шудрага хэсгийг алдах болно шүү. Дахин хэлье наад мѳнгѳ, хѳрѳнгийн уралдаанаа түр ч орхиод эрүүлээр сэтгээч. Гуйя.

 • Teneg (192.82.70.223)

  2020-01-10

  Estoi teneg shiudver ylgavarkan gaduurhaj bn manangiin malnuud

 • (66.181.161.111)

  2020-01-09

  Axmadyydaa ylgax xeregtei yu 6saya l ijil olgox ni zuw

 • haalt (103.229.123.1)

  2020-01-09

  үүнийг батзандан гуай мэднэ тэр цаасаар юу хиийх вэ малнууд аа сонгуулийн сурталчилгаа гэдгийг ард түмэн ойлгоно тэгээд л баталлал даа та нарт итгэж байсан тэр цаасаа амла та нар түүнтэйгээ баяртай мөн хөлдүү толгойтууд гэсэхгүй юм

  2020-01-09

  Axmadyydaa ylgax xeregtei yu 6saya l ijil olgox ni zuw

 • дорж (203.91.115.53)

  2020-01-09

  Ямарч байсан ахмадын зээл багасч ихэнх нь зээлгүй болж бгаа нь маш зөв шүү

 • зочин (202.126.88.145)

  2020-01-09

  Занданшатар бол мал юм аа.

 • Зочид (202.126.88.145)

  2020-01-09

  Нэг хэсэгт нь аваад хэрэглэсэн тэтгэвэрийг нь дахин өгнө.нөгөөд чихрийн цаас.адлагдсан ахмадууд минь жагсахаас өөр зүйл үлдсэнгүй ээ.

  Zochin (202.126.88.145)

  2020-01-09

  negent l zeel tegleh gej baival bugdend ni tegsh huviarlah heregtei gurvan zuun myanga avdag hugshid unuu margaashaa bolgoh geed zeel avch chadahgui hedhen tugruguu bolgoh geed hecuu l amidardag zeel avchihval hoolgui honon geed ted ch mun adil zeel avmaar l baigaa shuu dee bugded ni tegsh huviarlah heregtei

  дорж (202.126.88.145)

  2020-01-09

  Ямарч байсан ахмадын зээл багасч ихэнх нь зээлгүй болж бгаа нь маш зөв шүү