Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • 09-23 12:09
  Retweet (937)
 • Retweet (141)
 • Retweet (34)
 • Retweet (30)
 • Retweet (18)
 • Retweet (7)
 • 09-23 12:00
  Retweet (6)
 • 09-23 12:05
  Retweet (4)
 • 09-23 12:03
  Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • 08-17 17:44
  Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • 09-23 12:01
  Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)

Cанал асуулга

 • Төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж, хэмнэлтийн горимд яаралтай шилжих
 • Экспортын орлогыг эрс сайжруулах
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг сайтар татах
 • Хөгжлийн зээл, санхүүжилт шинээр татах боломжуудыг нэмэгдүүлэх
 • Дээрх бүгдийг хамтад нь хэрэгжүүлэх
Эдийн засгийг өнөөгийн хүндрэлээс нь яаж гаргах вэ?