Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (839)
 • Retweet (115)
 • Retweet (68)
 • Retweet (32)
 • Retweet (11)
 • Retweet (11)
 • Retweet (11)
 • Retweet (11)
 • Retweet (10)
 • Retweet (8)
 • Retweet (8)
 • Retweet (7)
 • Retweet (5)
 • Retweet (5)
 • Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • 10-22 14:09
  Retweet (2)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?