Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • 01-31 11:40
  Retweet (88)
 • Retweet (71)
 • Retweet (55)
 • Retweet (44)
 • Retweet (33)
 • Retweet (28)
 • Retweet (25)
 • 01-31 11:40
  Retweet (19)
 • Retweet (15)
 • 01-31 11:42
  Retweet (12)
 • 01-31 11:41
  Retweet (10)
 • Retweet (5)
 • 01-31 11:43
  Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)

Cанал асуулга

 • Итгэхгүй байна
 • Итгэж байна
 • Хэлж мэдэхгүй байна
Их эвслийн засгийн газар байгуулснаар Эдийн засгийг сайжирна гэдэгт итгэж байна уу