Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (343)
 • Retweet (70)
 • Retweet (43)
 • Retweet (40)
 • Retweet (17)
 • Retweet (16)
 • Retweet (10)
 • 10-01 16:00
  Retweet (9)
 • Retweet (9)
 • 10-01 15:55
  Retweet (9)
 • Retweet (9)
 • Retweet (8)
 • Retweet (7)
 • Retweet (6)
 • Retweet (6)
 • Retweet (6)
 • Retweet (5)
 • Retweet (5)
 • Retweet (5)
 • 10-01 09:27
  Retweet (5)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?