Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • 03-06 16:47
  Retweet (61)
 • Retweet (46)
 • Retweet (42)
 • 03-06 16:45
  Retweet (26)
 • Retweet (7)
 • 03-06 16:45
  Retweet (5)
 • 03-06 16:46
  Retweet (4)
 • 03-06 09:41
  Retweet (2)
 • 03-06 09:51
  Retweet (2)
 • 03-06 11:14
  Retweet (2)
 • 03-06 11:14
  Retweet (2)
 • 03-06 11:15
  Retweet (2)
 • 03-06 11:15
  Retweet (2)
 • 03-06 11:16
  Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • 03-06 16:48
  Retweet (1)
 • 03-05 16:36
  Retweet (1)
 • 03-05 16:36
  Retweet (1)
 • 03-05 16:52
  Retweet (1)
 • 03-05 16:53
  Retweet (1)

Cанал асуулга

 • Итгэхгүй байна
 • Итгэж байна
 • Хэлж мэдэхгүй байна
Их эвслийн засгийн газар байгуулснаар Эдийн засгийг сайжирна гэдэгт итгэж байна уу