Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (383)
 • Retweet (267)
 • Retweet (161)
 • 10-28 14:53
  Retweet (86)
 • 12-21 00:55
  Retweet (79)
 • MLB  @MLB
  12-21 00:55
  Retweet (24)
 • Retweet (22)
 • Retweet (13)
 • Retweet (11)
 • 12-21 00:54
  Retweet (9)
 • 12-20 21:24
  Retweet (7)
 • 12-20 22:21
  Retweet (7)
 • Retweet (7)
 • Retweet (6)
 • 12-20 22:25
  Retweet (6)
 • 12-20 22:32
  Retweet (6)
 • 12-21 00:58
  Retweet (5)
 • Retweet (5)
 • Retweet (4)
 • Retweet (2)

Cанал асуулга

 • Итгэхгүй байна
 • Итгэж байна
 • Хэлж мэдэхгүй байна
Их эвслийн засгийн газар байгуулснаар Эдийн засгийг сайжирна гэдэгт итгэж байна уу