Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (474)
 • Retweet (253)
 • Retweet (131)
 • Retweet (109)
 • 10-15 22:40
  Retweet (95)
 • Retweet (72)
 • Retweet (46)
 • 08-11 17:10
  Retweet (42)
 • Retweet (34)
 • Retweet (26)
 • Retweet (24)
 • Retweet (18)
 • 07-25 18:10
  Retweet (18)
 • Retweet (15)
 • 10-23 12:05
  Retweet (11)
 • Retweet (9)
 • Retweet (9)
 • 07-16 19:40
  Retweet (8)
 • Retweet (8)
 • Retweet (6)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?