Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (256)
 • Retweet (68)
 • Retweet (67)
 • Retweet (63)
 • Retweet (24)
 • 08-02 00:33
  Retweet (17)
 • Retweet (14)
 • Retweet (14)
 • Retweet (12)
 • Retweet (12)
 • Retweet (9)
 • 08-02 10:52
  Retweet (9)
 • Retweet (8)
 • 02-28 13:20
  Retweet (8)
 • 08-02 16:05
  Retweet (8)
 • Retweet (6)
 • 08-02 16:08
  Retweet (6)
 • Retweet (5)
 • Retweet (5)
 • Retweet (4)

Cанал асуулга

 • Төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж, хэмнэлтийн горимд яаралтай шилжих
 • Экспортын орлогыг эрс сайжруулах
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг сайтар татах
 • Хөгжлийн зээл, санхүүжилт шинээр татах боломжуудыг нэмэгдүүлэх
 • Дээрх бүгдийг хамтад нь хэрэгжүүлэх
Эдийн засгийг өнөөгийн хүндрэлээс нь яаж гаргах вэ?