Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (82)
 • Retweet (54)
 • Retweet (52)
 • Retweet (39)
 • 03-04 15:39
  Retweet (9)
 • Retweet (9)
 • Retweet (8)
 • 03-04 16:22
  Retweet (4)
 • 03-04 15:14
  Retweet (3)
 • 03-04 16:23
  Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • 03-04 16:21
  Retweet (3)
 • 03-04 16:20
  Retweet (3)
 • 03-04 16:20
  Retweet (3)
 • 03-04 14:56
  Retweet (2)
 • 03-04 14:52
  Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • 03-04 16:20
  Retweet (2)
 • Retweet (1)

Cанал асуулга

 • Итгэхгүй байна
 • Итгэж байна
 • Хэлж мэдэхгүй байна
Их эвслийн засгийн газар байгуулснаар Эдийн засгийг сайжирна гэдэгт итгэж байна уу