Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • 10-25 21:06
  Retweet (301)
 • Retweet (127)
 • Retweet (87)
 • NBA  @NBA
  10-25 21:02
  Retweet (66)
 • Retweet (57)
 • Retweet (55)
 • Retweet (22)
 • Retweet (19)
 • Retweet (15)
 • Retweet (14)
 • Retweet (11)
 • Retweet (8)
 • Retweet (8)
 • Retweet (7)
 • 10-25 20:05
  Retweet (7)
 • Retweet (7)
 • Retweet (6)
 • 10-25 21:01
  Retweet (5)
 • Retweet (3)
 • 10-25 20:22
  Retweet (2)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?