Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (432)
 • Retweet (431)
 • Retweet (234)
 • 01-26 02:00
  Retweet (100)
 • 01-26 02:01
  Retweet (96)
 • NFL  @nfl
  01-26 02:00
  Retweet (66)
 • 01-26 02:02
  Retweet (54)
 • Retweet (44)
 • 01-26 01:56
  Retweet (39)
 • 01-26 01:58
  Retweet (32)
 • Retweet (31)
 • 01-26 02:00
  Retweet (28)
 • MLB  @MLB
  01-26 02:00
  Retweet (26)
 • 01-26 01:59
  Retweet (19)
 • 01-26 01:58
  Retweet (18)
 • WHO  @WHO
  01-26 01:57
  Retweet (18)
 • NBA  @NBA
  01-26 02:00
  Retweet (17)
 • 01-26 02:01
  Retweet (13)
 • Retweet (13)
 • Retweet (11)

Cанал асуулга

 • Итгэхгүй байна
 • Итгэж байна
 • Хэлж мэдэхгүй байна
Их эвслийн засгийн газар байгуулснаар Эдийн засгийг сайжирна гэдэгт итгэж байна уу