Багц мэдээ »
Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (402)
 • Retweet (362)
 • Retweet (253)
 • Retweet (171)
 • Retweet (100)
 • 11-01 02:32
  Retweet (91)
 • 11-01 02:37
  Retweet (76)
 • Retweet (66)
 • Retweet (58)
 • Retweet (34)
 • Retweet (29)
 • 11-01 02:22
  Retweet (27)
 • Retweet (25)
 • Retweet (19)
 • Retweet (18)
 • 11-01 02:36
  Retweet (14)
 • Retweet (12)
 • Retweet (11)
 • Retweet (11)
 • Retweet (11)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?