Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (106)
 • Retweet (103)
 • Retweet (41)
 • Retweet (37)
 • Retweet (23)
 • Retweet (20)
 • Retweet (13)
 • Retweet (13)
 • Retweet (12)
 • 10-25 20:09
  Retweet (12)
 • Retweet (10)
 • Retweet (9)
 • Retweet (9)
 • Retweet (8)
 • Retweet (8)
 • Retweet (8)
 • Retweet (8)
 • Retweet (6)
 • Retweet (5)
 • Retweet (5)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?