Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (14364)
 • Retweet (33)
 • Retweet (17)
 • Retweet (15)
 • Retweet (12)
 • 08-21 16:52
  Retweet (11)
 • Retweet (9)
 • 08-21 20:27
  Retweet (9)
 • 08-21 20:47
  Retweet (8)
 • 08-21 18:03
  Retweet (8)
 • Retweet (7)
 • Retweet (6)
 • Retweet (6)
 • Retweet (6)
 • 08-21 20:32
  Retweet (5)
 • Retweet (4)
 • 08-21 21:48
  Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • 08-21 18:09
  Retweet (2)
 • Retweet (2)

Cанал асуулга

 • Төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж, хэмнэлтийн горимд яаралтай шилжих
 • Экспортын орлогыг эрс сайжруулах
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг сайтар татах
 • Хөгжлийн зээл, санхүүжилт шинээр татах боломжуудыг нэмэгдүүлэх
 • Дээрх бүгдийг хамтад нь хэрэгжүүлэх
Эдийн засгийг өнөөгийн хүндрэлээс нь яаж гаргах вэ?