Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • NBA  @NBA
  08-02 09:49
  Retweet (2532)
 • NBA  @NBA
  08-02 10:08
  Retweet (365)
 • Retweet (248)
 • Retweet (197)
 • Retweet (166)
 • NBA  @NBA
  08-02 10:09
  Retweet (150)
 • NBA  @NBA
  08-02 09:53
  Retweet (134)
 • NBA  @NBA
  08-02 10:08
  Retweet (127)
 • Retweet (126)
 • NBA  @NBA
  08-02 10:11
  Retweet (125)
 • Retweet (94)
 • Retweet (93)
 • NBA  @NBA
  08-02 10:05
  Retweet (64)
 • NBA  @NBA
  08-02 10:05
  Retweet (51)
 • Retweet (41)
 • Retweet (38)
 • 07-25 12:00
  Retweet (17)
 • Retweet (10)
 • Retweet (9)
 • Retweet (5)

Cанал асуулга

 • Төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж, хэмнэлтийн горимд яаралтай шилжих
 • Экспортын орлогыг эрс сайжруулах
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг сайтар татах
 • Хөгжлийн зээл, санхүүжилт шинээр татах боломжуудыг нэмэгдүүлэх
 • Дээрх бүгдийг хамтад нь хэрэгжүүлэх
Эдийн засгийг өнөөгийн хүндрэлээс нь яаж гаргах вэ?