Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (454)
 • Retweet (239)
 • NBA  @NBA
  10-01 01:30
  Retweet (179)
 • Retweet (109)
 • Retweet (88)
 • 10-01 01:32
  Retweet (74)
 • Retweet (46)
 • Retweet (30)
 • Retweet (19)
 • 09-30 18:24
  Retweet (18)
 • Retweet (18)
 • 10-01 01:19
  Retweet (17)
 • 10-01 01:25
  Retweet (16)
 • Retweet (12)
 • Retweet (10)
 • Retweet (9)
 • Retweet (8)
 • 10-01 01:30
  Retweet (8)
 • 10-01 01:27
  Retweet (7)
 • Retweet (6)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?