Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (855)
 • MLB  @MLB
  10-10 09:10
  Retweet (104)
 • Retweet (79)
 • Retweet (29)
 • 10-10 09:06
  Retweet (20)
 • Retweet (14)
 • 10-10 09:05
  Retweet (14)
 • Retweet (13)
 • 10-10 09:10
  Retweet (11)
 • Retweet (9)
 • 10-10 09:08
  Retweet (9)
 • Retweet (7)
 • 10-10 09:05
  Retweet (7)
 • Retweet (5)
 • Retweet (4)
 • 10-10 09:08
  Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • 10-10 09:10
  Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (2)

Cанал асуулга

 • Нөлөөлж байна
 • Нөлөөлөхгүй байна
 • Сайн мэдэхгүй байна
Сайжруулсан зуух агаарын бохирдол буурахад нөлөөлж байна уу?