Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • Retweet (766)
 • Retweet (766)
 • Retweet (716)
 • Retweet (475)
 • Retweet (354)
 • Retweet (254)
 • Retweet (170)
 • Retweet (161)
 • Retweet (150)
 • Retweet (145)
 • Retweet (116)
 • Retweet (114)
 • 09-22 02:32
  Retweet (110)
 • 09-22 03:00
  Retweet (104)
 • Retweet (67)
 • Retweet (52)
 • Retweet (37)
 • 09-22 03:30
  Retweet (28)
 • Retweet (28)
 • Retweet (28)

Cанал асуулга

 • Төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж, хэмнэлтийн горимд яаралтай шилжих
 • Экспортын орлогыг эрс сайжруулах
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг сайтар татах
 • Хөгжлийн зээл, санхүүжилт шинээр татах боломжуудыг нэмэгдүүлэх
 • Дээрх бүгдийг хамтад нь хэрэгжүүлэх
Эдийн засгийг өнөөгийн хүндрэлээс нь яаж гаргах вэ?