Багц мэдээ »
Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • 10-30 00:55
  Retweet (74)
 • Retweet (29)
 • 11-01 12:05
  Retweet (21)
 • 11-01 17:37
  Retweet (20)
 • Retweet (20)
 • Retweet (14)
 • Retweet (10)
 • Retweet (8)
 • 11-01 18:05
  Retweet (8)
 • 11-01 17:26
  Retweet (6)
 • 11-01 19:53
  Retweet (6)
 • Retweet (4)
 • 11-01 19:51
  Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • 11-01 19:56
  Retweet (1)

Cанал асуулга

 • Эдийн засгийн хөгжлийн яам
 • Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам
 • Соёл спорт аялал жуучлалын яам
 • Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам
 • Хөдөлмөрийн яам
 • Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын яам
Засгийн газрын аль яамыг татан буулгаж, бусад яамтай нэгтгэх шаардлагатай вэ?