Фото мэдээлэл Бусад
Unen.mn tweet
 • 12-22 09:45
  Retweet (1080)
 • 12-22 09:43
  Retweet (139)
 • Retweet (135)
 • 12-22 09:41
  Retweet (42)
 • Retweet (18)
 • Retweet (11)
 • Retweet (7)
 • Retweet (7)
 • 12-22 09:45
  Retweet (7)
 • 12-22 07:02
  Retweet (7)
 • Retweet (6)
 • Retweet (6)
 • 12-22 09:45
  Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • Retweet (4)
 • Retweet (3)
 • Retweet (3)
 • Retweet (2)
 • 12-22 09:48
  Retweet (1)
 • 12-22 09:48
  Retweet (1)

Cанал асуулга

 • Итгэхгүй байна
 • Итгэж байна
 • Хэлж мэдэхгүй байна
Их эвслийн засгийн газар байгуулснаар Эдийн засгийг сайжирна гэдэгт итгэж байна уу